Services

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe JEDYNKA S.A. Al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pod numerem KRS 0000132842, będąca właścicielem strony internetowej www.jedynka-sa.pl, zwana dalej Administratorem – kontakt na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe JEDYNKA S.A. Al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, jedynka@jedynka-sa.pl

Pliki cookie

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookie znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookie wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony www.jedynka-sa.pl. Należące do tej kategorii pliki cookie wykorzystywane są, aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookie, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookie funkcjonuje prawidłowo, ustawienie preferowanego języka. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookie w następujących celach: monitorowanie ruchu stronie WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, wykorzystanie narzędzia do komunikacji. Użytkownik może zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika strony www.jedynka-sa.pl. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony www.jedynka-sa.pl na żądanie uprawnionych do tego podmiotów: w oparciu obowiązujące przepisy prawne, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

Services
kontakt
Image Image

Skontaktuj się z nami!

Z przyjemnością odpowiemy na zapytania

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe JEDYNKA S.A.
Aleja Bohaterów Warszawy 34/35
70-340 Szczecin

NIP 852-050-84-99
KRS 0000132842
Kapitał Zakładowy – 1 177 000,00 zł

Sekretariat tel. 91 48 42 564, fax 91 48 42 904
Centrala tel.91 48 41 121
E-mail: jedynka@jedynka-sa.pl

Sprzedaż mieszkań tel. +48 91 48 41 251, +48 505 707 677
E-mail: mieszkania@jedynka-sa.pl

Wynajem biur i lokali tel. +48 91 48 41 129, +48 505 515 625

kontakt