Services
V WEZWANIE

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ W MSIG NR 225/2020 W DNIU 18.11.2020R.

IV WEZWANIE

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ W MSIG NR 211/2020 W DNIU 28.10.2020R.

III WEZWANIE

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ W MSIG NR 196/2020 W DNIU 7.10.2020R.

II WEZWANIE

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ W MSIG NR 181/2020 W DNIU 16.09.2020R.

I WEZWANIE

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Jedynka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, aleja Boh .Warszawy 34/35, KRS : 132842, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywa Akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ W MSIG NR 166/2020 W DNIU 26.08.2020R.

Services
kontakt
Image Image

Skontaktuj się z nami!

Z przyjemnością odpowiemy na zapytania

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe JEDYNKA S.A.
Aleja Bohaterów Warszawy 34/35
70-340 Szczecin

NIP 852-050-84-99
KRS 0000132842
Kapitał Zakładowy – 1 177 000,00 zł

Sekretariat tel. 91 48 42 564, fax 91 48 42 904
Centrala tel.91 48 41 121
E-mail: jedynka@jedynka-sa.pl

Sprzedaż mieszkań tel. +48 91 48 41 251, +48 505 707 677
E-mail: mieszkania@jedynka-sa.pl

Wynajem biur i lokali tel. +48 91 48 41 129, +48 505 515 625

kontakt